Nápověda - ovládání

Hlavní okno programu

Hlavní okno programu obsahuje následující podstatné části (viz obrázek):

 • oblast hlavních tlačítek (nahoře přímo pod lištou programu),
 • prostřední oblast s dotazy na uživatele a aktuálním štychem,
 • oblast s kartami uživatele (dole v okně, přímo nad dolním okrajem),
 • informační rámečky o nahlášených hrách a flecích,
 • informační rámečky se stavem jednotlivých hráčů.
Hlavní okno programu
Oblast hlavních tlačítek

Oblast hlavních tlačítek obsahuje následující prvky.

 • Nová hra - začne novou hru, všichni hráči začínají na skóre 0, prázdná historie.
 • Načíst hru - načte uloženou hru ze souboru, výběr probíhá přes standardní dialog Windows.
 • Uložit hru - uloží právě rozehranou hru do souboru s příponou .rms.
 • Ukončit hru - ukončí právě probíhající hru bez uložení.
 • Historie - zobrazí historii právě probíhající hry.
 • Hrát on-line - umožní připojení k serveru a start hry přes internet.
 • Nastavení - umožňuje nastavit pravidla hry, jména hráčů a další.
 • Nápověda - zobrazí nápovědu na webu.
 • O programu - zobrazí informace o verzi programu a autorovi.
 • Ukončit - ukončí běh aplikace.
Prostřední oblast

Zde se objevuje aktuální štych (karty, které zrovna leží na stole) nebo dotazy pro uživatele. Význam jednotlivých dotazů se odvíjí od pravidel mariáše, viz příslušná sekce dokumentace. Zobrazení aktuálního štychu respektuje pořadí karet, tj. podle toho jak jsou karty překryty lze poznat, kdo nesl jako první, druhý, resp. poslední. Rovněž poloha karty analogicky určuje hráče, který danou kartu vynesl.

Oblast s kartami uživatele

Zde jsou vyobrazeny všechny karty, které máte aktuálně "v ruce". Pokud herní situace vyžaduje volbu karty, kartu vybereme jednoduše kliknutím na její obrázek. Význam jednotlivých obrázků na kartách lze najít v příslušné části této dokumentace. Karty mohou být dle stavu hry po najetí animovány, což znamená, že daná karta je povolena k zahrání nebo jiné akci, nebo mohou být naopak "zašedlé", což znamená, že danou kartu nelze zahrát nebo vybrat. Animace nebo průhlednost neplatných karet lze nastavit v nastavení programu. Způsob řazení karet podle hodnoty závisí rovněž na nastavení, viz příslušná část dokumentace.

Informační rámečky

Na obrazovce jsou vidět tři informační rámečky s ikonkou člověka, každá obsahuje informaci o jednom z hráčů. Jména všech hráčů lze nastavit v nastavení hry. Dále se zde zobrazuje skóre (průběžně počítáno podle odehraných her), výchozí skóre všech hráčů je 0. V každém rámečku se také ukazuje aktuální pozice hráče vzhledem k mariášové hře (forhont x zadák x rozdávající) a aktuálně zahlášené hlášky, které jsou vyjádřené ikonkou barvy vyneseného svrška. Rámečky se zahlášenými hrami a fleky na dané hry informují o tom, jaká hra nebo jaké hry se právě hrají a kdo dával kolik fleků.

Historie

Po kliknutí na tlačítko Historie zobrazíme historii aktuální série her. V levé části okna lze kliknutím vybrat hru, o které chceme zobrazit informace. Po novém vyvolání je vybrána aktuálně hraná hra. Ve zbývající části okna jsou zobrazeny odehrané štychy a další informace o hře, jako jsou hlášené hry, kdo na co licitoval, fleky, atd. Po skončení dané hry je také možné zobrazit karty všech hráčů za začátku hry, co bylo v talonu a pokud to má smysl, tak i nový talon a karty hráče, který si vylicitoval hru, před obdržením talonu. K jednotlivým zahlášeným hrám se zobrazí i jejich výsledek.

Hra po síti

Po stisknutí tlačítka Hrát on-line se zobrazí okno, které nám umožní se připojit a přihlásit k hernímu serveru pro hru přes internet. Pokud chceme založit server na našem počítači, můžeme použít tlačítko Spustit server lokálně. Ostatním hráčům pak sdělíme naší IP adresu, kterou lze jednoduše zjistit například na stránce http://www.whatismyip.com". Vámi spuštěný server lze zastavit tlačítkem Zastavit lokální server. Pole port necháváme většinou na výchozí hodnotě, pokud nám správce serveru neřekl jinak. Na vlastní server se připojíme zadáním adresy \uv{localhost}, na ostatní servery se připojujeme zadáním adresy IP. Pokud se na daný server připojujeme poprvé, je nutné se zaregistrovat. Po kliknutí na tlačítko Zaregistrovat a zadání uživatelského jména, hesla, přezdívky (nebo celého jména) a e-mailu stistkutím OK dokončíme registraci. Dále se již jen přihlašujeme zadáním našeho uživatelského jména a hesla a kliknutím na tlačítko Připojit.

Výběr a spuštění hry

Po přihlášení se na server máme na výběr ze dvou seznamů her. Jeden ukazuje nově založené hry, ve kterých je ještě volné místo, a druhý hry, které jsme rozehráli v minulosti. U každé hry jsou zobrazeni hráči, kteří ji hráli, a navíc čas první a poslední odehrané hry. U počítačových protivníků je jako jméno zobrazeno zaujmeme volné místo v nově zakládané hře. Sami můžeme novou hru založit kliknutím na tlačítko Založit hru. Pokud chceme pokračovat v dříve rozehrané hře, zvolíme ji a klikneme na Obnovit hru. Do této hry se můžou připojit jen její původní hráči. Po startu hry dojde k obnovení původního nastavení pravidel a všech odehraných her.

Po připojení do hry se zobrazí okno, které zobrazuje aktuálně připojené uživatele a umožňuje komunikaci s nimi. Ke komunikaci slouží rámeček Chat, textové pole, do kterého píšeme naši zprávu, a tlačítko Odeslat, které ji pošle všem ostatním hráčům v dané hře. Vpravo nahoře vidíme stav jednotlivých míst ve hře, pro každé místo je zde vidět buď jméno hráče, který je zde připojen (v případě obnovované hry to může být i jméno se stavem nepřipojen, což znamená, že toto místo musí obsadit daný hráč) nebo AI pro počítačového protivníka. Volné místo je označeno textem Nepřipojen. První hráč u stolu, tzn. ten, kdo je na prvním místě ve výše zmíněném rámečku, může nastavovat pravidla hry, obsazení míst počítačovými protivníky a také spustit hru jakmile jsou všichni připraveni. Ostatní hráči tato nastavení mohou zobrazit, ale nemohou je měnit. Tlačítkem Odpojit můžeme danou hru opustit.

Po spuštění síťové hry máme k dispozici nové tlačítko Chat, které slouží ke komunikaci s lidskými protihráči. Po odeslání se zpráva všem zobrazí v bublině u jejího odesílatele.