Nápověda - nastavení

Po stisknutí tlačítka Nastavení se objeví okno, kde můžeme nastavit základní vlastnosti hry. Nová nastavení potvrdíme stiskem OK, kdy dojde k jejich uložení. Následuje popis jednotlivých prvků.

 • Moje jméno - nastavuje jméno, které se bude zobrazovat u Vámi provedených činností.
 • Jméno protihráče vlevo - nastavuje jméno prvního počítačového protihráče ve směru hodinových ručiček.
 • Jméno protihráče vpravo - nastavuje jméno druhého protivníka.
 • Doba zobrazení bubliny (ms) - lze vložit celé číslo větší nebo rovné nule, udává dobu, po kterou bude zobrazena bublina u hráče (hra bude na tuto dobu pozastavena).
 • Průhlednost neplatných karet - lze vložit celé číslo od nuly do sta, 0 znamená neviditelnou kartu, 100 plnou viditelnost, tímto údajem nastavíme, jak dobře budou vidět karty, které nelze v dané situaci zvolit nebo zahrát.
 • Řadit implicitně desítku pod spodka - pokud je zatrženo, tak ve stavu, kdy ještě není nahlášena hra bude program řadit desítky mezi devítku a spodka namísto standardního řazení mezi krále a eso.
 • Přeřadit karty podle typu aktuálně hrané hry - pokud je zatrženo, tak program změní řazení karet podle aktuálně hrané hry, tj. například pro betla řadí desítku pod spodka a pro stovku mezi eso a krále.
 • Animovat karty při najetí - pokud je zatrženo, tak při najetí kurzorem myši nad platnou kartu dojde k animaci na větší velikost.
 • Pravidla aktuální hry - zobrazí pravidla aktuálně hrané hry, pokud se nějaká hraje.
 • Pravidla pro nové hry - umožní nastavit pravidla pro nové hry.

Pravidla hry se skládají ze dvou částí, a to jsou ceny jednotlivých her a nastavení pravidel. Pravidla hry ani ceny nelze při spuštěné hře již měnit, navíc zůstávají v platnosti i pro uložené hry. Před začátkem nové série her je dobré si zkontrolovat, zda Vám současné nastavení vyhovuje. Pravidla pro nové hry zůstávají stejně jako další nastavení uložena i po skončení programu. Jako ceny vkládáme požadovanou cenu bez fleků v haléřích, celá čísla větší nebo rovná nule. Dále následuje vysvětlení zbylých nastavení.

 • Ve dvou sedmách je hodnota desítky pod spodkem - pokud je zaškrtnuto, je při hře dvě sedmy počítána desítka hodnotou mezi spodka a devítku.
 • Ve dvou sedmách lze shazovat desítky do talonu - pokud je zaškrtnuto, lze při hře dvě sedmy shazovat desítky a esa do talonu.
 • Cena stovky se s každou desítkou násobí dvěma - při zaškrtnutí počítá výsledek nad uhrané sto násobením dvěma za každou desítku, jinak připočítá za každou desítku navíc jen základní cenu; příklad: uhráno 120, základní cena 40 hal, při zaškrtnutí je cena 40 * 2 * 2 = 160 haléřů, jinak je 40 + 40 + 40 = 120 haléřů.
 • Lze hlásit sedmu aniž ji mám v ruce - povolí zahlásit hru sedma, i když sedmu dané barvy nemám v ruce.
 • Po vylicitování obyčejné sedmy lze složit hru - pokud si vylicituji hru sedma (ne sedma lepší), povolí po shlédnutí talonu karty složit bez hry.
 • Je povoleno hlásit sedmu proti - povolí všem protivníkům hlásit hru sedma proti.
 • Je povoleno hlásit stovku proti - povolí všem protivníkům hlásit hru stovka proti.
 • Stovka lepší je vyšší hra než stosedm obyčejných - mění pořadí her při licitaci, při zaškrtnutí máme pořadí stovka, stosedm, stovka lepší, stosedm lepších, jinak máme pořadí stovka, stovka lepší, stosedm, stosedm lepších.
 • Do uhrání stovky se počítá první vynesená hláška - zaškrtnutí způsobí, že k uhrání stovky se počítá první hláška, ne nejvyšší hláška.
 • Povinný flek na hru při sedmě, pokud mám trháka - udává hráčům povinnost flekovat na hru při hře sedma, pokud mají svrška nebo krále trumfové barvy.
 • Míchat karty po každé hře - namísto složení balíčků na sebe a sejmutí provede po každé hře míchání balíčku.
 • Započítat forhontovi výdělek, pokud všichni řeknou pass - pokud si nikdo nic nevylicituje, započítá forhontovi nastavenou cenu za pass.
 • Sedma bez fleku na hru nebo na sedmu se nehraje - pokud nikdo neflekuje na sedmu (při hře sedma), hra se skládá s výhrou hlásícího hráče.
 • Sedma s jedním flekem na hru a bez fleku na sedmu se nehraje - pokud padne při hře sedma jen jeden flek na hru a žádný na sedmu, hra se skládá (typicky s nulovým výsledkem).
 • Maximální počet fleků na jednu hru - stanoví maximální počet fleků na jednu část hry, které můžou padnout; vkládáme celé číslo větší nebo rovné nule, nula udává neomezený počet fleků.